Contacta

Nom*

Cognom*

Sector de treball*

Email*

Telèfon

Departament*

Comentaris*

BARCELONA

C/ Àlaba, 61, 1r
08005 Barcelona
Tel. 93 486 47 50 Fax 93 309 78 70
fundacio@fundacioires.org

GIRONA

C/ St. Dionis, 42; Salt
17190 SALT
Tel. 972 29 69 52 Fax 972 24 90 49
fundacio@fundacioires.org

ILLES BALEARS

C/ Sant Miquel 39, 2n D
07002 Palma de Mallorca
Tel. 971 72 28 56 Fax. 971 72 02 79
balears@fundacioires.org