Si ets soci o realitzes un donatiu a la Fundació IReS, t'informem que pots deduir-te aquestes donacions de la teva declaració de la renda. A partir del 2016 s'han incrementat els tipus de deducció aplicables, aquesta mesura dóna més facilitats per col·laborar económicament de forma estable amb causes socials.

Persones Físiques (IRPF) Exercici 2015 Exercici 2016
y posteriors
Primers 150€ 50% 75%
Resta de la donació (superior a 150€) 27,50% 30%
Donacions plurianuals (a la mateixa entitat durant al menys 3 anys) > 150€ * 32,50% 35%
Límit deducció base liquidable 10% 10%
* Per import igual o superior, en cadascun d'ellos, al de l'exercici anterior.

Persones Jurídiques (IS) Exercici 2015 Exercici 2016
y posteriors
Donacions en general 35% 35%
Donacions plurianuals (a la mateixa entitat durant al menys 3 anys)  * 37,50% 40%
Límit deducció base liquidable 10% 10%
* Per import igual o superior, en cadascun d'ellos, al de l'exercici anterior.

Si resideixes en una Comunitat Autònoma subjecte a un règim foral particular o que ha establert deduccions addicionals per donacions a ONG, les deduccions aplicables poden ser diferents.
Per a qualsevol dubte, posa't en contacte amb nosaltres trucant al telèfon 93 486 47 50; o enviant un correu electrònic a tresoreria@fundacioires.org.