22/07/2014

Niños “Especiales”, un camino hacia la adopción.

Tot comença a un taller de cinema documental del Centre Cívic Garcilaso on un grup de joves decideix desenvolupar un projecte de documental íntim, revelador, inundat per aquella esperança que sempre emociona. El títol: “Especials”. Una paraula que defineix el Programa d’Adopcions i Acolliments d’Infants amb Necessitats Especials (SAINE) de la Generalitat de Catalunya i la Fundació IReS.
El documental, guanyador del Premi Miramar 2014 en modalitat televisió de RTVE, recorre amb sensibilitat i consciència el procés d’adopció d’infants especials i reflecteix les emocions, motivacions i perspectives de les parelles que decideixen iniciar aquest viatge d’adopció tan especial:
• Infants a partir de 7 anys
• Grups de 2 germans (el gran a partir de 6 anys)
• Grups de 3 germans o més
• Discapacitat física o sensorial
• Discapacitat psíquica
• Malaltia crònica
La Fundació IReS és pionera en el desenvolupament d’aquest servei de la Generalitat de Catalunya. Un dels elements diferenciadors del SAINE és la importància d’analitzar i formar a les famílies que volen iniciar aquest procés d’adopció. Els cursos de formació i les entrevistes d’estudi psicosocial es presenten com a pilars claus en el procés d’adopció. El SAINE tracta amb el màxim rigor i respecte el procés d’adopció d’aquest infants especials i posa especial atenció en trobar les famílies més adients, aquelles que presenten unes característiques específiques, unes motivacions concretes i que poden oferir a aquests infants allò que necessiten pel seu millor desenvolupament en tots els àmbits de la vida.
El Servei d’Adopcions i Acolliments d’Infants amb Necessitats Especials troba en el documental “Especials” un espai íntim on es reflecteix el treball i l’esforç constants d’un programa innovador i necessari a través dels testimonis dels veritables protagonistes: els pares, mares i infants que en mig d’una món de convencionalismes i relacions corrents decideixen ser especials. Aquestes relacions construïes des de la paciència, l’amor i l’esperança esdevenen famílies amb un color diferent: “ Quan la gent ens pregunta, per què per aquesta via, nosaltres responem: i, perquè no? La família perfecte és el que tothom desitja i potser una minoria és la que diu: per mi, això és perfecte”.