2/07/2018

Andreu Soldevila: “Les empreses tenim l’obligació de destinar una part dels nostres recursos a la gent que més ho necessita”

Entrevista a Andreu Soldevila, president del Patronat de la Fundació IReS

Andreu Soldevila és empresari i l’actual president de la Fundació IReS. Porta 8 anys formant part del patronat de l’entitat i vetllant pel seu funcionament. En un moment en què IReS es troba en plena transformació i canvi, comparteix amb nosaltres la seva visió.

Per què creus que és important innovar i adaptar-se als canvis en el Tercer Sector?

Les organitzacions, com les empreses, s’han d’anar renovant. Arran de la crisi que van patir fa uns anys les administracions, amb què l’entitat va experimentar una davallada d’ingressos, des del Patronat i la Direcció d’IReS vam veure que calia fer un enfocament cap al món privat per a no dependre exclusivament de l’Administració pública. A partir d’aquell moment, vam desenvolupar una sèrie de programes i filosofia innovadors perquè la fundació emprengués un nou camí.

IReS treballa molt amb les famílies i volíem emfatitzar que l’entorn més proper d’una persona ha de trobar el seu lloc en la societat.

Com valores la transformació i l’evolució de la Fundació IReS durant tots aquests anys? 

Des de l’esforç que vam haver de fer tots plegats. Amb la crisi, transformar l’entitat  era una tasca que em preocupava i de la qual em sentia molt responsable. IReS no podia desaparèixer i es va haver de reinventar per tirar endavant.

Potser l’experiència com a empresa va ajudar a fer-ho possible. Vam aconseguir gent que ens va ajudar i algunes col·laboracions externes. Ara IReS ja està salvat i en marxa però toca treballar i edificar la nova cultura i filosofia sense perdre el que som. Hem d’anar sumant.

Des de l’àmbit empresarial, per què és important que les empreses acompanyin la tasca social que desenvolupen les entitats del tercer sector?

La Responsabilitat Social Corporativa és una pràctica que, en el món occidental, s’ha anat desenvolupant des de fa molt temps. D’alguna manera jo crec que les empreses tenim l’obligació de destinar una part dels nostres recursos a la gent que més ho necessita.

A més, tenim la missió d’encomanar aquest desig a totes les empreses que puguin  dur a terme aquest compromís perquè seria molt més difícil desenvolupar la nostra tasca solament amb els nostres propis recursos. I no només parlem dels recursos econòmics. Com a empreses i com a societat, hem d’entendre que tenim una assignatura pendent molt important d’ajudar a la gent que no ha tingut les mateixes oportunitats que nosaltres, de poder-los-hi entregar una societat millor.

A nivell personal, què t’aporta presidir el Patronat de la Fundació IReS?

Una gran satisfacció, primerament, perquè és una dedicació que ve de tradició familiar, concretament del meu pare, qui volia que m’incorporés a l’IReS i just quan em trobava reconvertint la meva empresa m’hi vaig incorporar. Primer vaig formar part del Patronat i després vaig assumir la seva presidència amb il·lusió. I amb el temps, m’agradaria que també els meus fills s’incorporessin. Estic molt orgullós d’IReS.

Moltes gràcies.

Tags