2/07/2018

Beatriz de Soler: “El canvi és inherent a l’època en què vivim”

Entrevista a Beatriz de Soler, membre del patronat de la Fundació IReS

Actual membre del Patronat i Professora universitària del Departament de Direcció de Marketing de ESADE, Beatriz de Soler ens explica quina transformació viu la Fundació IReS ara mateix i quins són els canvis amb què està innovant l’entitat social. 

Com a membre del Patronat, que té la responsabilitat de guiar l’acció social, de quina manera veus que IReS pot innovar en la seva tasca d’atenció i suport a les persones i famílies més vulnerables?

Jo crec que IReS, en els seus molts anys d’història, ja ha innovat i d’una forma molt significativa i constant: en la seva forma de comprendre les necessitats socials, en el disseny de programes diferenciats, amb les seves metodologies pròpies d’intervenció social, en la forma d’accelerar i mesurar el seu impacte, en la manera de competir en els concursos públics… I és tot això el que l’ha convertit en “experta en segones oportunitats”. Però ja sabem allò d'”innovar o morir”; la innovació és clau per millorar contínuament la manera en què fem les coses i per enfrontar-nos als nous escenaris.

Què creus que pot aportar un canvi com el que estem vivint a IReS en aquest moment?

Molt, no en tinc cap dubte. El canvi és inherent a l’època en què vivim. I el canvi és bo, en tant que et permet revisar i millorar constantment el que fas i adaptar-lo o avançar-te a les noves situacions i tendències.

IReS va emprendre fa un o dos anys un procés de reflexió interna molt transversal que va identificar una sèrie de necessitats, al seu torn relacionades entre si:

1r) Incrementar la captació de fons privats per disposar de més recursos per expandir la seva acció social;

2n) Revisar la seva visió concretant el seu posicionament i proposta de valor al tercer sector;

3r) Redefinir la seva oferta de serveis millorant la comprensió de les seves activitats i el seu impacte en la societat, ordenant una oferta de serveis fins llavors diversa i un tant dispersa;

4t) Incrementar el coneixement de l’entitat per part de les empreses i el públic en general;

i 5è) Definir una estratègia de comunicació per generar coneixement i notorietat en tots els seus públics.

I aquesta identificació de necessitats a portat a dissenyar els canvis que avui s’estan començant a implantar.

IReS s’ha redefinit com una fundació especialitzada en donar una atenció integral (360º) a les famílies amb dificultats per tirar endavant i risc d’exclusió social oferint solucions adaptades a cada unitat familiar en base a les necessitats que cadascuna ha de superar, de manera que tots els seus membres puguin aportar a la societat tot el seu potencial. Tot això, a través d’un ecosistema de programes capaç de transformar la vida d’aquestes famílies en risc en períodes d’any i mig (per exemple) i d’aconseguir que els seus membres puguin donar-se suport mutu i ser individus autònoms, mesurant l’impacte i treballant a tres nivells: prevenció, intervenció i impuls. IReS desenvolupa programes públics i propis amb finançament privat i públic.

S’ha completat, doncs, una redefinició de l’ecosistema de programes complementaris susceptibles de ser finançats amb fons privats; s’han identificat institucions potencialment interessades en finançar aquests programes per incloure a més famílies, s’han dissenyat plans de captació de fons, s’han definit propostes de col·laboració i s’han desenvolupat nous suports de comunicació. Més tàcticament, s’ha redissenyat el logotip de IReS, en breu assistirem a l’estrena de la nova pàgina web i s’estan acabant altres peces de comunicació. En definitiva, s’ha fet moltíssim treball que, no tinc cap dubte, tindrà un impacte molt significatiu i il·lusionant en el futur d’IReS.

De quina forma els membres del Patronat vetlleu i acompanyeu aquest canvi amb l’entitat?

És funció d’un Patronat revisar periòdicament la missió i visió d’una entitat i inspirar canvis quan cal. Però aquest procés s’ha realitzat de forma totalment transversal, implicant a molts dels seus professionals ja que IReS disposa de persones molt preparades per a això. La nostra funció era estimular aquest procés i donar-li suport, ajudar a ordenar, redefinir, optimitzar… Com a resultat, s’ha consensuat i redefinit la missió i visió de IReS (Què fem ?, Com ho fem? Per què? ...), de la manera que concretàvem abans. El Patronat aporta la seva visió “externa” i més allunyada del dia a dia d’IReS, tot i que està profundament compromès i il·lusionat amb aquests nous projectes “en dansa“.

 A nivell personal, què t’aporta la tasca que desenvolupes amb aquesta entitat?

Moltíssim, sens dubte. Tota la meva trajectòria professional s’ha desenvolupat, fins ara, en entorns empresarials allunyats del “tercer sector”. IReS m’està permetent conèixer les seves peculiaritats, gaudir-les, aprendre i descobrir l’immens camp que hi ha d’impacte i transformació social. He d’agrair profundament a IReS l’oportunitat que m’ha brindat d’aprendre sobre aquest món de la mà d’una organització experta i de poder compartir un projecte tan “embriagador”. Només desitjo aportar el meu humil “granet de sorra” i la meva experiència en el privat per emprendre els nous projectes que s’estan posant en marxa.

Tags