30/04/2018

Famílies que acullen famílies

Fundació IReS impulsa un nou servei d’acolliment per a famílies que han viscut violència masclista

La Fundació IReS impulsa aquest any el projecte Famílies que acullen Famílies, un servei d’acolliment de caràcter comunitari que té com a objectiu millorar la qualitat de vida de dones que han viscut violència masclista.

Per això, busquem 3 famílies disposades a acollir a casa seva una dona que hagi viscut una situació de violència masclista, i a les seves filles i fills. L’acolliment té una durada d’entre 6 mesos i un any aproximadament.

El perfil de les famílies que acullen pot ser molt divers—parelles soles o bé amb fills/es, o dones soles— però com a requisits, han de tenir disponibilitat horària, recursos econòmics suficients, una vivenda i coneixements sobre la violència masclista.

Les famílies destinatàries d’aquest projecte podran accedir al servei per iniciativa pròpia. Són dones, i les seves filles i fills, residents a Catalunya i que han viscut situacions de violència masclista- En el moment de participar en el projecte, però, no podran trobar-se en cap situació de risc ni requerir de cap mesura especial de protecció.

Es tracta “d’un projecte d’ajuda mútua, sororitat i solidaritat en la recuperació i salt a la vida normalitzada, per a les dones que han viscut violència masclista” explica la coordinadora del Projecte, Alba Fernàndez Pous.

Segons dades de l’Observatori de la Igualtat de Gènere de 2017, a Catalunya es van disposar de 322 serveis per a dones víctimes de violència masclista, dels quals, el 41% corresponien a serveis d’informació i atenció a les dones i un 27% a serveis d’atenció policial.

Més enllà d’aquest tipus de serveis, el projecte Famílies que acullen famílies té com a fet diferencial que dóna  resposta d’acompanyament a llarg termini i brinda l’oportunitat de ser un exemple d’autèntica acció comunitària i reparació en societat del dany causat a algú que ha viscut experiències de violència masclista.

La finalitat del projecte és, alhesores, que aquestes mares de família puguin fer el salt cap a una vida autònoma i independent tancant la fase de ser “víctima” i aprenent activament de la de ser “supervivent”.

Pel seu caràcter comunitari i per la novetat del projecte, els professionals del servei oferiran a les famílies acollidores assessorament inicial, orientació individual,  seguiment i suport psicològic i social.

 Vols acollir una d’aquestes famílies? 

 Mail i contacte:

Fundació IReS

Telf: 616 45 76 95 / 93 486 47 50

albafernandez@fundacioires.org

 

Podreu descarregar la informació d’aquest projecte aquí.

Tags