24/11/2014

Ja tenim guanyador del Memorial 2015

L’objectiu del Memorial Manuel Adroer Iglesias és contribuir al know how de l’IReS i també del Tercer Sector Social. Amb una periodicitat anual, aquesta convocatòria interna afegeix coneixement de caràcter tècnic i metodològic a l’IReS, una organització caracteritzada per la innovació, tan freqüent en la seva trajectòria, la qualitat com a principi irrenunciable, així com el compromís social i ètic envers la comunitat, els col•lectius i les persones en situació de vulnerabilitat o en risc social.

El Patronat de la Fundació, a proposta del Consell Assessor del Memorial, ha acordat adjudicar aquesta 2a Edició del Memorial Manuel Adroer Iglesias al projecte “Dones i homes víctimes. Homes i dones agressores. I els infants sempre presents” presentat per Alba Fernández, Mariona Auradell i Anna Abió, de l’equip de Violència familiar i de gènere de la Fundació IReS.

El Memorial ha volgut atorgar aquest reconeixement a un projecte amb un enfoc innovador considerat interessant i necessari en el context de crisi actual, amb un sentit integrador amb altres projectes d’IReS i per tant, alineat amb la visió de l’entitat.

“Dones i homes víctimes. Homes i dones agressores. I els infants sempre presents” planteja una intervenció integral de la violència, sense distinció de qui la produeix o la viu, intervenint en tots els nuclis on es produeixen situacions de violència tenint en compte la intervenció i atenció a dones, infants i homes qualsevol que sigui la seva situació.

Durant el primer semestre de 2015 es farà la presentació pública del projecte.

Gràcies a totes les persones que han presentat les seves propostes. Esperem que el nivell tècnic de la propera edició sigui, si més no, tan alt com el d’aquesta.

 

Tags