5/10/2016

La Fundació Caixa d’Enginyers renova el seu compromís amb la formació tecnològica de joves

Un any més la Fundació Caixa d’Enginyers ha signat l’acord de col·laboració amb la Fundació IReS per esponsoritzar un projecte de formació en noves tecnologies per a joves en situació de vulnerabilitat, amb la finalitat d’afavorir la seva inserció socio-laboral.

El projecte té com a objectiu formar en tecnologies de la informació i comunicació a joves de col·lectius vulnerables i que es troben desocupats, però que a la vegada tenen un alt potencial tecnològic. Amb aquesta formació se’ls facilita la participació en el món del coneixement i l’emprenedoria, potenciant les seves habilitats i adquirint eines per afrontar els reptes del món actual i aconseguir l’apoderament necessari per traçar el seu propi camí.

La Fundació Caixa d’Enginyers és la forma en què el Grup Caixa d’Enginyers contribueix a la societat, d’acord amb els principis que el defineixen. La motivació principal de l’entitat respon a la necessitat d’assumir responsabilitats socials i adoptar una actitud solidària. Entre les seves línies d’actuació es troben el suport a la formació i desenvolupament professional, i la integració de persones risc d’exclusió social. Aquest esperit de responsabilitat social i compromís amb les persones l’uneix amb la missió de la Fundació IReS, que treballa des de 1969 en l’atenció social, psicològica i educativa de persones en situació de risc social per ajudar-los a generar un nou futur.

Tags