13/02/2018

L’Aferra’t planifica amb èxit les activitats del 2018 implicant als participants del seu programa

“Tot està per fer i tot és possible”, així veuen aquest 2018 l’equip de professionals que formen el Projecte Aferra’t. Enguany, han proposat als participants d’aquest programa per a la inclusió social que siguin ells mateixos qui facin la proposta d’activitats de l’any.

Superant les expectatives i amb un alt nivell de participació, l’equip va aconseguir reunir el passat dijous a més de 40 persones a la seu de la Fundació IReS. La motivació va ser òptima per posar en marxar aquest pla de treball conjunt.

Per a dividir els diferents tipus d’activitats en comissions, es van crear quatre taules de treball: cultura, excursions, activitats de moviments i tallers. L’objectiu d’aquesta planificació conjunta és donar més poder a les persones que hi participen en la presa de decisions. Apoderar-les perquè puguin agafar les regnes del seu projecte vital, i oferir accions grupals que s’ajustin a les seves necessitats i interessos.  .

A més de generar millores en la dimensió personal, la creació i potenciació de xarxa, aquesta via de participació permetrà als educadors socials del projecte recollir indicadors per veure com es desenvolupa la persona en la planificació, la creativitat, la responsabilitat  amb el seu pla de treball, la implicació i l’autoestima.

La part més difícil, però, ve donada a l’hora coordinar els horaris. “La càrrega de treball és gran i treballar per comissions amb els beneficiaris del projecte farà més complex el disseny de les activitats per sincronitzar agendes amb la gent”, ens explica l’Ivan Lòpez, tècnic de l’Aferra’t. Tot i així, els avantatges que se’n deriven compensen aquesta dificultat.

“La vinculació amb els tècnics i per extensió amb l’espai és la clau perquè funcioni aquest treball”, continua explicant l’Ivan. “A través del vincle i el coneixement de les persones que hi participen, podem motivar i servir d’eina perquè les persones treguin totes les seves capacitats i habilitats comunicatives”, afegeix el tècnic, fent referència a habilitats com la negociació, l’escolta activa, la cessió de paraula, o la comunicació assertiva.

Així doncs, aquest any el focus principal de l’equip està en potenciar la vessant comunitària del projecte. L’equip creu fermament que la conscienciació, l’organització, la participació ciutadana i la transformació social han de ser elements claus en la intervenció amb les persones i el territori. A més de l’objectiu general de l’Aferrat, oferir un espai d’atenció integral a la persona perquè mitjançant l’apoderament puguin assolir el més alt grau d’autonomia possible, volen reforçar aquesta dimensió comunitària per transformar l’entorn a través del les actituds i accions socials.

Persones Aferra't planificant l'any d'activitats

Tags