22/09/2015

Acord amb 22@Network per fomentar la RSC al districte

El president de l’Associació d’Empreses i Institucions 22@Network bcn, Ramon Salabert, i el president de la Fundació IReS, Andreu Soldevila, han signat un acord de col·laboració per impulsar conjuntament accions de Responsabilitat social al districte i per impulsar el projecte NoParo.org destinat a treballar conjuntament pels joves que viuen en situacions de vulnerabilitat al districte.

L’Associació d’Empreses i Institucions 22@Network bcn té com a funcions la dinamització de 22@, districte d’innovació, facilitant la integració de les organitzacions i els seus professionals a les dinàmiques del 22@, fomentant la interacció i fent xarxa i impulsant l’esperit emprenedor com a generador d’ocupació i d’alts nivells de competitivitat, innovació i cohesió social.

La Fundació IReS és una entitat que des de 1969, es dedica a l’atenció social, psicològica i educativa de persones en risc d’exclusió social. Amb seu al 22@ i una forta implicació en l’acció social al districte, IReS treballa amb una metodologia innovadora des de l’apoderament de la persona.

Conjuntament impulsaran el projecte NoParo.org, que apel·la a la responsabilitat social de les empreses del 22@ per treballar conjuntament per un col·lectiu de risc del districte: els joves que viuen en situacions de vulnerabilitat.

NoParo.org és una plataforma innovadora de suport social al districte on es vinculen les necessitats dels joves en risc d’exclusió social que viuen al 22@ i les potencialitats de les empreses i persones que treballen al districte.

La col·laboració de les empreses s’establirà a través d’un tast de coneixements, d’oficis, de formacions, de visites a empreses i d’experiències de vida, on s’oferirà als joves del barri una nova oportunitat, treballant des de l’apoderament, fomentant les seves pròpies potencialitats i autonomia per tal d’acompanyar-los en el desenvolupament del seu propi pla de vida.

Amb aquesta acció, les empreses participants, alhora que volen contribuir a canviar el futur d’aquests joves, volen sensibilitzar sobre les necessitats dels col·lectius en risc d’exclusió social i el potencial de l’acció social conjunta, apel·lant a la responsabilitat social del districte pel districte.

Tags