24/12/2015

Serveis a les Illes Balears – Resum 2015

L’any 2015 ha estat un any de continuïtat pel que respecte a la prestació de Serveis a les Illes Balears.

El volum de persones ateses ha augmentat sensiblement en gairebé tots els programes. L’increment de les situacions familiars i personals complexes  ha requerit que, en aquest any, es revisessin alguns dels processos d’atenció amb l’objectiu d’introduir les millores metodològiques necessàries i incorporar elements innovadors als projectes per tal d’anar adaptant l’oferta d’atenció a les noves demandes i a la realitat canviant de cada un dels col·lectius amb els quals treballem.

Enguany s’han signat 31 convenis de pràctiques amb diferents empreses del sector d’hoteleria per completar la formació dels alumnes que han participat a les diferents accions formatives.

També destacar la signatura de l’acord de col·laboració entre la Fundació IReS i la companyia Melià Hotels Internacional per l’empleabilitat de persones formades i suport a la formació en tasques d’hoteleria i turisme d’inserció social prelaboral.

Altre aspecte rellevant ha estat la participació de l’entitat en diferents fòrums i xarxes sobre violència de gènere, inclusió social, voluntariat, etc.

 

Aina Capellà, Directora Territorial Illes Balears

Tags