Col·labora


Imaginar ens fa lliures, ens fa més empàtics, ens fa més conscients.

Imagina quantes coses pots canviar només imaginant.
I ara, imagina quantes coses pots canviar actuant.

Fes-te donant de moments feliços:

Regalar un moment feliç és regalar oportunitats,
és obrir nous camins i construir noves experiències per consolidar els pilars d’un futur diferent.

Cada moment de felicitat és un pas endavant,
és il·lusió, és esperança.

Memòria Fundació IReS, 2014