Què fem

Treballem en l’atenció social, psicològica i educativa de persones i col·lectius marginats en situació de risc social o amb dificultats econòmiques.

Duem a terme l’ACCIÓ SOCIAL amb persones vulnerables des d’una visió integral, treballem la RECERCA i la FORMACIÓ creant models propis d’intervenció que transferim als professionals socials del futur i desenvolupem campanyes de SENSIBILITZACIÓ i INCIDÈNCIA per fer visibles els problemes i les necessitats socials.

La nostra activitat està centrada en els següents àmbits d’actuació:

Inclusió social

Entenem la inclusió social com a un camí on la meta final és la millora de l’autonomia personal i la vinculació social. Acompanyem a les persones per ajudar-les a trobar el seus punt forts i febles, reconèixer les demandes i potencialitats del context on viuen i traçar el seu projecte personal per a iniciar un camí cap a la inclusió des de la pròpia autonomia. Treballem en coordinació amb altres serveis i entitats de la ciutat per oferir la millor resposta a les demandes de les persones.

Violència familiar i de gènere

Partim de que les conductes violentes, més enllà de l´etiqueta, són sempre una estratègia per resoldre un malestar personal i subjectiu. Apostem per una intervenció integral de la violència, sense distinció de qui les produeixi o les visqui, ja que creiem que etiquetar-la dificulta el canvi en ells i elles, en essència, atenem a persones. Intervenim doncs, en tots els nuclis on es produeixin situacions de violència tenint en compte la intervenció i atenció a dones, infants i homes qualsevol que sigui la seva situació.

Infància, joventut i família

L'educació i un entorn de vida apropiat son elements imprescindibles per la formació en plenitud dels nens i joves en situació d'exclusió. A la Fundació IReS treballem especialment les vertents preventiva i educativa. Així mateix, gesstionem acolliments i adopcions per oferir als nens i nenes un entorn adequat.

Acció social en la justícia

Portem a terme programes de prevenció i atenció social per a persones que han comès un delicte amb l’objectiu d’afavorir la seva reinserció social. Treballem en les causes de la delinqüència, en la reparació dels danys causats i en la millora de les competències de les persones. En definitiva, els hi ajudem a construir un nou projecte de futur i alhora incidim en l’entorn perquè es faciliti la seva integració.