Acció social

Oferim serveis i programes adreçats fonamentalment a la intervenció i atenció social, psicològica i educativa de persones i col·lectius que viuen en situació de risc social i amb greus dificultats i mancances personals, familiars, econòmiques i socials. Ho fem a partir d’un model integral de prevenció i de reinserció amb l’objectiu de millorar les condicions de vida de les persones que atenem i del seu entorn.

 

Inclusió social

Serveis propis

Aferra't


És un projecte que pretén millorar la situació de persones i famílies que es troben en situació de pobresa i/o exclusió social, mitjançant l’acompanyament lligat a aspectes estructurals, psicosocials i ocupacionals.

Pis de dones


És un projecte d’acompanyament socioeducatiu i allotjament temporal fins a l’assumpció de l’autonomia, per a dones soles o amb fills i filles que pateixen unes situacions concertes.

Impulsa Granollers


El projecte Impulsa GR té per finalitat l’empoderament de persones en situació de vulnerabilitat i aconseguir que estabilitzin la seva situació. El projecte és una aposta nova i diferent del que fem a altres projectes i a més a un nou territori: per una banda, amb una metodologia orientada a l’empoderament i per altra banda, amb el suport educatiu de préstecs que permetin engegar projectes nous i emprenedors.

Gestors de serveis públics

Espai Familiar

Servei de suport i acompanyament en el propi entorn familiar, amb la finalitat de millorar i facilitar l'organització familiar entre els seus membres, per tal d'assegurar una bona atenció afectiva, educativa i adequada a les necessitats dels seus fills/es.

Localitat: Les Franqueses del Vallés.
Client: Ajuntament de Les Franqueses del Vallés

Gestors de la Renda Mínima d’Inserció (GRMI)

És una ajuda per atendre les necessitats bàsiques per viure en societat, amb els recursos convenients per mantenir-se i per afavorir la inserció o la reinserció social i laboral.

Localitat: Barcelona
Client: Servei de la Generalitat de Catalunya

Accions formatives per a persones desocupades i/o vulnerables vers el mercat laboral en el perfil professional d’ajudant de cambrer i cambrer acreditades a nivell nacional per obtenir els certificats de professionalitat

Proporcionar i reforçar les competències que permetin el desenvolupament i millora d’un projecte de vida personal, social i professional satisfactori mitjançant activitats formatives modulades i de suport.

Localitat: Manacor (Illes Balears)
Client: Servei d’ocupació de les Illes Balears (SOIB)

Programa formatiu d’inserció social i laboral per a donar una atenció prioritària a les necessitats d’inserció de les persones destinatàries de la renda mínima d’inserció

Proporcionar i reforçar les competències que permetin el desenvolupament i millora d’un projecte de vida personal, social i professional satisfactori mitjançant activitats formatives modulades i de suport al col·lectiu perceptor de la Renda Mínima d’Inserció, a través del perfil professional d’ajudant en restauració.

Localitat: Manacor (Illes Balears)
Client: Institut Mallorquí d’Afers Socials (Consell de Mallorca)

Contacta amb nosaltres per més informació