Sensibilització i incidència

Treballem per fer visibles els problemes i les necessitats socials amb l’objectiu de promoure el coneixement i facilitar elements de posicionament i de cerca de suport a la xarxa. Desenvolupem campanyes de sensibilització dirigides a col·lectius professionals i a la població en general i mantenim contacte permanent amb els poders públics, principalment administracions i partits polítics, per tal de compartir amb ells el nostre coneixement i experiència. Arran d’aquest treball d’incidència es modifiquen i es proposen noves lleis, els programes electorals recullen noves necessitats emergents, es creen nous serveis públics…Recull de premsa_2016

Recull premsa 2017

Recull premsa 2016

Recull premsa 2015

Recull premsa 2014

 

Inclusió social

Sensibilització

En aquest moment no tenim projectes actius en aquest àmbit d'actuació

Incidència

En aquest moment no tenim projectes actius en aquest àmbit d'actuació

Contacta amb nosaltres per més informació