Presentació

Som...

Som una fundació privada que treballa des de 1969 en l’atenció social, psicològica i educativa de persones i col·lectius marginats en situació de risc social o amb dificultats econòmiques.

Duem a terme l'ACCIÓ SOCIAL amb persones vulnerables des d’una visió integral, treballem la RECERCA i la FORMACIÓ creant models innovadors d’intervenció que transferim als professionals socials del futur i desenvolupem campanyes de SENSIBILITZACIÓ i INCIDÈNCIA per fer visibles els problemes i les necessitats socials.

 

La nostra activitat...

està centrada en els següents àmbits d’actuació:

 

Inclusió Social Violència Familiar i de Gènere Infància, Joventut i Família Acció Social en el Sistema Judicial

Cap a on anem...

Volem ser una institució capdavantera a l’Estat espanyol, amb capacitat per a dissenyar i dur a terme projectes i models de treball contrastats, que donin respostes innovadores i de qualitat per:

Principis bàsics...

Treballem amb responsabilitat i compromís social davant les desigualtats, basant-nos en la certesa de la capacitat de canvi i de creixement de les persones i les societats.

Innovació: desenvolupem la nostra tasca des de la observació per detectar i generar nous models i projectes que donin resposta a les necessitats de l’entorn social en el que vivim.Aquest enfoc capdavanter ens permet generar nous models i donar resposta a noves necessitats a la vegada que obrir el pas a l’acció de les administracions públiques.


La qualitat com a eix vertebrador de la nostra activitat. L’eficiència, la millora contínua, la transparència i les bones pràctiques com a estàndards de tots els serveis que ofereix la Fundació.


Professionalitat: La capacitat de crear discurs, de liderar opinió i d’emetre un missatge expert a la resta de la societat i a l’Administració actuant amb integritat, rigor, compromís i eficiència.


Humanisme: La persona és l’eix central de la nostra activitat. Creiem en la consideració de l’altre com a subjecte actiu i protagonista del seu procés vital. Entenem la persona de forma integral i treballem per fomentar la responsabilitat individual, la presa de decisions pròpies i el desenvolupament de tot el seu potencial.


La capacitat de treballar amb optimisme i passió gràcies a la confiança que tenim en el potencial de les persones. Treballem cada dia perquè persones que estan vivint  moments difícils puguin connectar amb els seus desitjos, puguin tornar a confiar i millorin el seu benestar.


La confiança i la proximitat envers les persones, les que atenem i les que treballen a IReS atenent. L’acompanyament a la persona usuària per ajudar-la a teixir el seu camí i la concepció del professional com el millor recurs per fer front a aquesta tasca.