La Reinserció

Quan la Marta refà la seva vida després d’anys de maltractaments.
Quan en Joan aprèn un ofici i troba feina.
Quan en Salvador es reinsereix amb el compliment d’una pena de treballs en benefici de la comunitat.
Quan un nen com en David troba una família que l’acull.

 

Quan aconseguim que persones en diferents situacions superin el risc d’exclusió i es reintegrin a la comunitat, estem complint amb la nostra missió: la reinserció.

 

Tradicionalment, parlar d’exclusió era referir-se a situacions i col · lectius estigmatitzats, com la pobresa, la prostitució i la població reclusa o excarcerada. El context actual afegeix nous col · lectius i realitats: dones i infants que pateixen violència familiar i de gènere, les problemàtiques de part de la població immigrada, determinades capes de la tercera edat que s’estan empobrint de forma sistemàtica, una situació de crisi generalitzada que impedeix l’accés al treball i també situacions en les que l’exclusió no està necessàriament associada a la manca de diners.
Avui tenim nous reptes…

 

 La Fundació IReS aposta per una estratègia activa d’investigació, que avui guanya encara més protagonisme com a motor per a una acció eficaç. La trajectòria de l’IReS aporta nombrosos exemples que han arribat a ser referent: la introducció de conceptes com les mesures alternatives a la presó o les pràctiques laborals en empreses per a persones marginades, el programa d’acollida i adopció de nens i nenes amb necessitats especials, la figura de l’educador de carrer o l’atenció integral a la dona i la seva família en casos de violència.
Com més complexitat, major necessitat d’anticipar i innovar.