Memorial Manuel Adroer Iglesias

La finalitat del Memorial és retre un homenatge permanent a la persona que fou un President molt significat de la nostra entitat, que ja assoleix els seus quaranta cinc anys d’història.
L’objectiu del Memorial és contribuir al know how de l’IReS. Amb una periodicitat anual afegirà coneixement de caire tècnic i metodològic a una organització caracteritzada per un model d’intervenció social que fusiona l’humanisme i la professionalització.
En la documentació generada pel Memorial quedarà constància que les persones són l’eix entorn el qual es mou l’Organització, dipositant la seva confiança en els Serveis d’Atenció i en cadascun dels seus professionals.

Elles són i han de ser la principal motivació de l’entitat.

Jurat

Guanyadors

Cada edició del Memorial cercarà una aportació documental pròpia, valuosa per a l’IReS i també per al Tercer Sector Social. En el seu contingut estaran presents aspectes clau que conformen la forma de fer i de ser de l’entitat: la innovació, tan freqüent en la seva trajectòria, la qualitat com a principi irrenunciable, així com el compromís social i ètic envers la comunitat, els col•lectius i les persones en situació de vulnerabilitat o en risc social.

Projectes guanyadors

Intervenció amb persones que viuen en entorns de violència. Una mirada inclusiva. 2015
Maig 2015
Violència
Innovació metodològica en inclusió social. Aferra’t. 2014
Maig 2014
Inclusió