Responsabilitat Social Corporativa (RSC)

La Fundació IReS aspira a GENERAR UN NOU FUTUR PER A LES PERSONES MÉS VULNERABLES. Conscient de la responsabilitat de la seva missió, el seu model de gestió es basa en el compromís de l’entitat i de totes les persones que la conformen, amb la gestió ètica i socialment responsable. Treballem per a la integració d’un model de gestió responsable caracteritzat per la transversalitat en la seva estratègia, processos i actuacions.

Conseqüentment, la Fundació IReS avançarà contínuament en la incorporació dels aspectes ètics, socials i mediambientals en la relació amb tots els seus grups d’interès, interns i externs, d’acord amb els principis del Pacte Mundial de Nacions Unides, vetllant i promovent els drets humans, laborals i socials, el desenvolupament sostenible i el respecte al medi ambient, la transparència i l’absència de corrupció.

La política de RSC de la Fundació IReS és clau a l’hora fomentar el diàleg i la participació dels grups d’interès i pretén garantir la sostenibilitat i millora contínua del nostre projecte.

La Fundació IReS vol ser una entitat que avança en la construcció d’una societat més responsable i generadora d’oportunitats pels més vulnerables.

Pla de Responsabilitat Social Corporativa

Memòria Fundació IReS 2017

Reserva ja la teva rosa solidària de Sant Jordi


Des de la Fundació IReS us oferim una rosa solidària per la nostra campanya de Responsabilitat Social Corporativa per Sant Jordi.

ADAMO col·labora amb les “beques Click” creant el seu propi repte


Des que es llancés la campanya Repte 22 amb l’objectiu d’aconseguir 22 beques per a joves del Projecte Click de la Fundació IReS, ja són cinc empreses del districte 22@ les que han col·laborat amb la iniciativa. La darrera col·laboració ha estat de l’empresa de telecomunicacions Adamo.

TRAM i la Fundació IReS signen un acord de col·laboració per finançar els estudis de joves en situació de vulnerabilitat


TRAM i la Fundació IReS han signat per primer cop un conveni de col·laboració per finançar beques per a joves en situació de vulnerabilitat que viuen al districte de Sant Martí de Barcelona.