Estructura

Patronat

Té la responsabilitat de guiar l'acció social i de fomentar la investigació, la formació i la publicació de temes d'interès entorn la tasca de la Fundació IReS.

President
Andreu Soldevila i Casals
Empresari
Vicepresident
Francesc Velayos i Balcells
Directiu
Vocals
Núria Adroer Martori
Química
Joan Ramon Borrell Arqué
Professor Universitari
Beatriz Soler Bigas
Professora Universitària
Secretari
Manuel Jesús Ledesma García
Advocat

Consell assessor

És un òrgan assessor del Patronat que té entre els seus encàrrecs la difusió de les activitats i l’opinió experta de la Fundació i la creació d’estats d’opinió favorables als àmbits d’actuació de l’entitat.

Josep M. Antràs. Advocat.

Mercedes Carrascón. Fiscal delegada Violència de gènere i Violència domèstica. Fiscalia del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears.

Rosa Cosmelli. Fiscal-Coordinadora de Vigilància Penitenciària. Fiscalia del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears.

Carlos Jiménez Villarejo. Fiscal de Sala jubilat.

Francesca Mas. Advocada.

Antoni Petrus. Catedràtic Pedagogia Social.

Marga Pla. Directora Càtedra Recerca Qualitativa Fundació Dr. Robert-Universitat Autónoma de Barcelona.

Joan J.Queralt. Catedràtic Dret Penal. Universitat de Barcelona.

Ladislao Roig. Tinent fiscal. Fiscalia del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears.

Oriol Romaní. Antropòleg. Professor Universitat Rovira i Virgili. Tarragona. President del Grup IGIA.

Pierre V. Tournier. Membre del Consell Científic Criminològic del Consell d’Europa.Director d’Investigació del Centre d’Història Social Segle XXI, Universitat de París.

Ángela Thomas. Funcionària Tècnica de la Seguretat Social jubilada.

Carlos Gómez. Magistrat de la Audiència Provincial de Balears.

Direcció

Actua com a òrgan executiu de les lines estratègiques marcades pel Patronat de la Fundació.

Directora
Montserrat Tohà

Consell de Direcció
Susana Martínez
Directora Financera
Natàlia Valenzuela
Directora Tècnica
Direccions territorials
Aina Capellà
Directora territorial Illes Balears
Sergi Pascual
Director territorial Girona
Organigrama

Organigrama