Responsabilitat Social Corporativa (RSC)

La Fundació IReS aspira a GENERAR UN NOU FUTUR PER A LES PERSONES MÉS VULNERABLES. Conscient de la responsabilitat de la seva missió, el seu model de gestió es basa en el compromís de l’entitat i de totes les persones que la conformen, amb la gestió ètica i socialment responsable. Treballem per a la integració d’un model de gestió responsable caracteritzat per la transversalitat en la seva estratègia, processos i actuacions.

Conseqüentment, la Fundació IReS avançarà contínuament en la incorporació dels aspectes ètics, socials i mediambientals en la relació amb tots els seus grups d’interès, interns i externs, d’acord amb els principis del Pacte Mundial de Nacions Unides, vetllant i promovent els drets humans, laborals i socials, el desenvolupament sostenible i el respecte al medi ambient, la transparència i l’absència de corrupció.

La política de RSC de la Fundació IReS és clau a l’hora fomentar el diàleg i la participació dels grups d’interès i pretén garantir la sostenibilitat i millora contínua del nostre projecte.

La Fundació IReS vol ser una entitat que avança en la construcció d’una societat més responsable i generadora d’oportunitats pels més vulnerables.

Pla de Responsabilitat Social Corporativa

Memòria Fundació IReS 2016

Solidaritat catalana en temps de crisi


El passat 17 de gener, El Periódico de Catalunya va publicar un reportatge al suplement +Persones sobre l’evolució del voluntariat i les donacions des del començament de la crisi, tot observant una certa tendència a la recuperació. Entre les entitats analitzades i que serveixen per exemplificar aquest fenomen, es troba la Fundació IReS. L’article dóna veu […]

El Port de Barcelona recapta més de 2.400 productes d’higiene per al Banc de Productes no Alimentaris


Arran de l’onzena edició de la campanya ‘Nadal Soldiari’, el Port de Barcelona ha recaptat més de 2.400 productes d’higiene per al Banc de Productes no Alimentaris de la Fundació IReS. Les 1,3 tones d’aliments que s’han recollit han estat donades a la Fundació Banc dels Aliments. Amb aquesta campanya, duta a terme entre treballadors del […]

La Fundació Caixa d’Enginyers renova el seu compromís amb la formació tecnològica de joves


Un any més la Fundació Caixa d’Enginyers ha signat l’acord de col·laboració amb la Fundació IReS per esponsoritzar un projecte de formació en noves tecnologies per a joves en situació de vulnerabilitat, amb la finalitat d’afavorir la seva inserció socio-laboral. El projecte té com a objectiu formar en tecnologies de la informació i comunicació a […]