Innovació metodològica en inclusió social. Aferra’t. 2014

Àmbit
Inclusió
Any
Maig 2014
Equip responsable
Fran Rojas, responsable Programa Aferra’t
David Montejo, responsable CRAE
Marta Esteve, directora Àrea Social

L’actual crisi econòmica condemna a l’exclusió social a un ventall molt més ampli de persones. La pobresa és una situació extrema que afecta a la integritat de la persona i de la família en la qual resideix. Davant d’aquesta situació la Fundació IReS va encetar un innovador circuit integral de lluita contra la pobresa. El Projecte Aferra’t planteja un canvi significatiu en el model tradicional on és la mateixa persona qui es fa càrrec de la seva situació avaluant i dissenyant el seu propi pla de sortida, sent acompanyada pels professionals i amb el suport de les accions del projecte. Amb la publicació d’aquest treball, es pretén donar valor a dos elements essencials: una metodologia de treball amb les persones que atenem i la importància de quantificar i mesurar l’impacte real que té la nostra acció en la millora del benestar de les persones ateses.

 

Innovació metodològica en inclusió social. Aferra’t

Contacta amb nosaltres per més informació