Intervenció amb persones que viuen en entorns de violència. Una mirada inclusiva. 2015

Àmbit
Violència
Any
Maig 2015
Equip responsable
Alba Fernández, coordinadora Projecte Fils
Mariona Auradell, tècnica Projecte Fils
Anna Abió, tècnica Projecte Fils
Marta Esteve, directora Àrea Social

Parlem d’una mirada inclusiva a la violència. Inclusiva, perquè cap persona que estigui vivint una situació de violència ha de quedar fora dels serveis d’atenció simplement perquè no compleix un estereotip majoritari. A banda, parlem també d’entendre la persona sigui quin sigui el seu rol davant la situació de conflicte i/o violència. Fils és un projecte adreçat a millorar la situació de persones que es troben en situació de violència o/i conflicte, mitjançant l’acompanyament al llarg de tot el seu procés de recuperació i de les fases d’atenció (acollida, intervenció, tancament i seguiment). A través de la nostra metodologia, és la persona atesa qui dissenya el seu pla de treball i qui decideix el nivell de profunditat en què vol treballar. Per aconseguir-ho, hem elaborat mòduls d’atenció especialitzats que varien en funció del rol majoritari que adopti la persona en situació de violència. 

Intervenció amb persones que viuen en entorns de violència. Una mirada inclusiva. 2015

Contacta amb nosaltres per més informació