Donació per projecte

Taula Proinfància a la Zona costanera de Manacor


La Taula és un espai de reflexió, detecció i intervenció global a les situacions familiars més vulnerables, per oferir als infants i a les seves famílies els serveis de suport i acompanyament del Programa CaixaProinfància.

PROJECTE CLICK


El Projecte Click és un servei socioeducatiu adreçat a joves que necessiten un acompanyament temporal per tal d’identificar el seu millor recorregut formatiu, laboral i personal.

PROJECTE FILS


Fils és un projecte adreçat a millorar la situació de persones que es troben en situació de violència o/i conflicte més enllà del seu sexe, edat, característiques,…. perquè cap persona que estigui vivint aquesta situació quedi fora dels serveis d’atenció per no complir un estereotip majoritari.

Sensibilització


L’exclusió social és sentir-se al marge tot i estar present.
Donar a conèixer la realitat que viuen les persones en risc d’exclusió és el primer pas per ajudar-les a tornar a la societat.