Donació econòmica

El suport de persones com tu ens ajuda a construir nous futurs on els moments feliços son els primer passos d’un nou capítol.

Regala moments feliços, regala oportunitats.

Casal en família


Oferim suport a famílies, pares i mares que tenen dificultats amb l’educació i cura dels seus fills i filles i que volen millorar la seva situació familiar.

Pis de dones


És un projecte d’acompanyament socioeducatiu i allotjament temporal fins a l’assumpció de l’autonomia, per a dones soles o amb fills i filles que pateixen unes situacions concertes.

Taula Proinfància Verneda-La Pau


La Taula és un espai de reflexió, detecció i intervenció global a les situacions familiars més vulnerables, per oferir als infants i a les seves famílies els serveis de suport i acompanyament del Programa  CaixaProinfància.

Sensibilització


L’exclusió social és sentir-se al marge tot i estar present.
Donar a conèixer la realitat que viuen les persones en risc d’exclusió és el primer pas per ajudar-les a tornar a la societat.