19/12/2014

El 2014 a IReS Balears

Resulta complicat resumir l’any en tan poc espai però si he de fer un balanç general diria que ha estat un any d’estabilitat, ja que hem mantingut tots els Serveis que ja dúiem desenvolupant en el 2013. Tot i que ens sentim satisfets, seguim necessitant millorar la dotació econòmica del projecte Mentories Part Forana d’atenció psicoeducativa a fills i filles de dones víctimes de violència de gènere. Ens estem obligant a mantenir el Servei doncs la demanda no deixa de créixer, així que poder-lo finançar serà la nostra prioritat de cara a l’any vinent donada la sensibilitat i compromís de la nostra entitat amb aquests infants víctimes de violència familiar.

Enguany el Ple de l’Ajuntament ens va concedir la medalla al mèrit policial amb distintiu blanc, l’enhorabona a tots els i les professionals que amb el treball i implicació diària han fet possible l’obtenció d’aquest guardó.

Valorar positivament també les demandes que hem rebut al llarg de tot l’any per a la realització d’accions formatives relacionades amb la igualtat i la prevenció de la violència de gènere que ens ha consolidat com a Entitat referent en aquest àmbit, arribant a 10 municipis de l’illa de Mallorca i a més de 2000 persones.

A Manacor s’ha continuat amb les accions formatives adreçades a col·lectius vulnerables i amb risc d’exclusió social, 15 persones han aconseguit un contracte laboral en el 2014.

Aquest any s’ha iniciat també  la col·laboració amb altres ajuntaments de la zona com Son Servera i Sant Llorenç.  Cal destacar la participació activa d’algunes de  les persones beneficiàries dels nostres projectes a la Comissió de Participació d’EAPN-Illes Balears. Xarxa per a la Inclusió Social. A més, la Fundació IReS a Manacor va ser la seu per la celebració de la jornada de participació de persones en risc d’exclusió celebrada a Mallorca.

Tot i que es troba en una fase inicial de desenvolupament,  ocupa una importància rellevant la gestació d’un projecte de voluntariat que pretén donar impuls a la incorporació i consolidació de personal voluntari a l’entitat, on s’han prioritzat en un primer moment accions de voluntariat en el Servei d’Atenció Social als Jutjats, la previsió és de fer-ho extensible a tota la delegació en un futur pròxim.

 

Aina Capella, Directora Territorial Illes Balears.

 

 

Tags