26/06/2017

60 famílies i 116 infants atesos amb la Taula Proinfància de Barcelona

La Carme es va incorporar al programa a mitjans d’aquest curs amb la seva família, tres fills menors d’edat al seu càrrec. Dos d’ells van entrar a participar de les sessions de reforç escolar a l’Institut Bernat Metge i l’altre té en curs una derivació al servei de psicologia Proinfància. Aquesta derivació va ser iniciada per l’IES Bernat Metge en col·laboració amb el Centre de Serveis Socials de Sant Martí.

Ara, per a ella és possible que els tres fills vagin a un casal d’estiu de manera gratuïta i a part de comptar amb el suport del reforç escolar, rep suport terapèutic per tractar el tema de la relació de parella conflictiva que influeix sobre les dinàmiques educatives en el seu nucli familiar.

Durant el curs 2016-2017, la Taula Proinfància, liderada per la Fundació IReS, ha atès a un total de 60 famílies i 116 infants al territori de Verneda- La Pau, amb l’objectiu que els nens, les nenes i els/les adolescents i les seves famílies es puguin desenvolupar amb la màxima autonomia i efectivitat. El cas de la Carme és un exemple dels 60 casos que actualment s’atenen de forma integral amb els recursos i  les iniciatives de la xarxa Proinfància del districte.

En aquest període, s’ha consolidat tota la feina portada a terme durant el procés de Pilotatge de Taula Proinfància, com a resultat també de les col·laboracions i els projectes compartits entre les diferents entitats.

Com a exemple d’aquesta sinergia, gràcies a l’Escola La Palmera ha estat possible activar el projecte de Centre Obert la Palmera, amb la cessió d’espais i materials del mateix centre. Amb aquest projecte, han estat 10 infants, amb les seves respectives famílies, que  han treballat durant l’any aspectes com l’autoestima, la comunicació, la convivència i la relació entre iguals a través de diferents activitats. Com a resultat d’aquest treball educatiu, s’ha aconseguit crear un grup variat en edats i cultures però amb un vincle molt estret que els ha permès créixer com a persones i aprendre a gestionar millor les seves emocions i els conflictes que sorgeixen en el dia a dia. L’escolta i el diàleg, juntament amb una dosi molt alta d’afecte, han sigut eines fonamentals.

Amb l’objectiu de millorar les relacions familiars, s’han dut a terme els tallers familiars a l’Escola La Palmera amb un grup fix, de mares, pares i els seus respectius fills i filles, que s’han esforçat i han treballat amb ganes durant tot el curs per aprendre a relacionar-se d’una forma més sana i positiva.

A través de diferents exercicis i sobre temes com l’afecte, la comunicació, el joc o l’escola, les famílies han assimilat múltiples eines per afrontar els reptes quotidians de la vida familiar. Amb el transcurs del temps, els participants dels tallers han anat prenent més confiança a cada trobada, generant un ambient propici per poder expressar-se lliurement, emocionar-se i compartir, aprendre dels seus fills, escoltar altres maneres d’estar en família o atendre i aprendre d’altres cultures gaudint d’un espai comú.

Quant al reforç escolar de Taula Proinfància, cinc grups d’adolescents s’han beneficiat d’aquest servei a l’Institut Bernat Metge, orientat al suport acadèmic escolar. Encara que queda molta feina per fer en relació a la comunicació amb les famílies, cada vegada més els nois i les noies respecten més les normes i identifiquen què poden i no poden fer per afavorir satisfactòriament el seu futur acadèmic i professional.

A l’escola de La Pau, s’ha treballat amb un grup d’infants que han millorat la seva habilitat lectoescriptora dins d’un clima molt positiu facilitat per mestres, educadors i famílies que des del principi han assumit junts el compromís amb el programa.

En resum, durant el curs s’han atès:

– 1 grup de centre obert a l’escola La Palmera

– 1 grup de tallers educatius familiars a l’escola La Palmera

– 5 grups de reforç escolar a l’IES Bernat Metge

– 1 grup de reforç escolar a l’escola La Pau

– sessions de teràpia individual i familiar

La Taula Proinfància és un projecte dedicat a donar suport a famílies del barri de Sant Martí a Barcelona amb el Programa Caixa Proinfància de la Fundació Obra Social “la Caixa”. A través d’un treball en xarxa entre els diferents agents socials i educatius del territori es fa seguiment social a les famílies que hi participen en el programa amb serveis i activitats específiques: suport psicològic, reforç escolar, taller educatiu familiar i activitats d’oci.

Famílies Taula OK web

Tags