21/10/2016

Arrenca el pilot del projecte Vincula’t, un nou servei en l’àmbit de violència

Durant els mesos d’octubre a desembre, la Fundació IReS durà a terme el pilot del projecte Vincula’t, un servei pioner i innovador d’intervenció terapèutica amb persones que es troben complint condemna per delictes relacionats amb la violència de gènere. El pilot es farà amb un màxim de 10 homes en tercer grau del Centre Penitenciari Obert.

L’objectiu principal d’aquest nou servei és l’acompanyament a l’intern en el seu procés d’adaptació a la vida en medi obert mitjançant una intervenció terapèutica grupal, i la seva vinculació a la xarxa pública en el propi territori. Es tracta doncs d’ una oportunitat de tractament i un element irrenunciable per assolir els fins de la rehabilitació i la reinserció social de les persones. A més, no es pot deixar de banda que els usuaris, sota supervisió en medi obert, reincideixen molt menys que els que tan sols passen pel medi ordinari.

Vincula’t es composa de 6 mòduls d’atenció especialitzada amb sessions tant individuals com grupals. Els aspectes a tractar en aquestes sessions es basaran majoritàriament en les vivències i preocupacions dels usuaris, essent reelaborats per la conductora del grup dintre dels tòpics centrals relacionats amb la violència. La finalitat doncs que es pretén és la de millorar el benestar dels participants i de les seves famílies mitjançant la disminució de la violència de gènere.

Per tot això, i basant-nos en l’experiència de la Fundació IReS en l’àmbit judicial, penitenciari i de violència,  pensem que si s’aborden amb intervencions estructurades les mancances psicoafectives dels interns, i es treballa el reconeixement del mal ús que fan de la violència com a estratègia de resolució de conflictes, s’aconseguirà augmentar les capacitats per viure en societat sense delinquir i la utilització de noves estratègies de relació i comunicació més adaptatives.

Un cop finalitzat el pilot, i a la llum dels primers resultats, s’estudiarà la possibilitat de replicar aquest servei a tots els centres penitenciaris de Catalunya.

 

 

 

 

 

Tags