30/05/2017

Barcelona i Balears participen de les jornades de formació per a entitats coordinadores del programa Caixa Proinfància a Saragossa

Si camines sol, aniràs més ràpid. Si camines acompanyat, arribaràs més lluny.

Proverbi xinès

Durant els dies 15, 16 i 17 la Fundació IReS va participar de les jornades de formació per a entitats coordinadores del programa Proinfància de l’Obra Social “la Caixa” a Saragossa. A més d’enfortir i formar-se sobre el treball en xarxa, l’objectiu d’aquestes jornades ha estat també el de compartir els nous plantejaments del programa de cara al curs vinent.

Actualment, la Fundació IReS lidera la Taula Proinfància—basada en el Programa Caixa Proinfància— en els territoris de Verneda- La Pau de Barcelona i la Zona costanera a Manacor a Balears, tot coordinant el treball en xarxa de les entitats que treballen per la infància.

El canvi més significatiu és que, per al curs vinent, el programa Caixa Proinfància reestructura el seu funcionament de tal manera que es passarà de treballar de forma autònoma des de les entitats a treballar des de les xarxes de territori. Això comporta una reorganització molt significativa de la metodologia de treball, ja que dintre d’aquestes xarxes no solament hi haurà entitats que participen al programa sinó també tots aquells agents públics i privats que treballen amb la infància: escoles, serveis socials, centres de salut, etc.

Al llarg d’aquestes jornades, l’equip ha rebut una formació en aspectes clau sobre coordinació, lideratge i treball en xarxa a través d’uns principis bàsics:

– Proximitat: per facilitar la trobada i la comunicació entre agents

– Transversalitat: posant als ciutadans al centre de l’acció interdisciplinària de la xarxa

– Horitzontalitat: per prendre decisions conjuntes sobre els interessos comuns

– Cooperació: tot fomentant el coneixement mutu, la diversitat, la confiança, els recursos comuns i l’acció conjunta

– Corresponsabilitat: definida com un compromís col·lectiu amb el projecte i per la distribució de responsabilitat

– Proactivitat i projecció: creació d’un projecte compartit orientat al futur

Des de l’experiència de la Fundació IReS podem dir que el treball en xarxa és un camí motivador, complex, enriquidor i imprescindible. Un gran repte per entendre a la persona en la seva totalitat i dins el territori en què viu i alhora, fer-la protagonista del seu procés de creixement. Vivim en una societat molt complexa i cal una visió global per aconseguir transformar-la i ara, ens toca tornar a la mirada global i a l’acció conjunta per poder avançar

Tags