29/07/2015

Gràcies a la Fundació Bancària “La Caixa” pel seu suport en els habitatges d’inclusió social

La Fundació Bancària “La Caixa” té com a missió contribuir al progrés de les persones i la societat a través de programes propis, aliances estratègiques i col·laboracions amb tercers. En aquest sentit, el passat 2 de juliol va signar un conveni de col·laboració amb la Fundació IReS destinat a donar suport als habitatges temporals d’inclusió social amb 9.744€. Un projecte  de la Fundació IReS que permet que joves sense habitatge i/o sense la referència d’un adult que els doni suport, puguin tenir una llar. L’objectiu del projecte és oferir als joves un recurs que afavoreixi el seu procés d’emancipació. El projecte pretén apoderar als joves perquè puguin prendre consciència de la seva situació personal, iniciïn un procés de maduració personal, millorin l’autoestima i aconsegueixin una residència autònoma i mitjans econòmics propis.

Aquest acord s’emmarca a les polítiques de Responsabilitat Social Corporativa de la Fundació IReS d’aconseguir que les empreses destinin diners a projectes socials i augmentin el seu compromís social.

Tags