12/06/2016

IReS participa a la Jornada “Fem gran l’acolliment”

El passat 11 de juny l’Institut Català de l’Acolliment i de l’Adopció (ICAA) va celebrar la jornada “Fem gran l’acolliment” per tal de redefinir el model dels propers anys que ha de promoure la cultura de l’acolliment al nostre territori.

Dolors Bassa, consellera de Treball, Afers Socials i Famílies, va ser l’encarregada d’obrir la jornada on també hi van participar la directora de l’Institut Català de l’Acolliment i de l’Adopció, Agnès Russiñol, la directora general de famílies, Roser Galí i el director general d’Atenció a la Infància i l’Adolescència, Ricard Calvo. Hi van ser presents les institucions col·laboradores d’Integració familiar, entre elles el Servei d’Acolliments Familiars de la Fundació IReS, els equips d’atenció a la infància i l’adolescència i una representació de famílies acollidores i de joves que han estat acollits que han explicat les seves vivències.

Actualment, a Catalunya hi ha 612 famílies acollidores que acullen 1017 infants i joves, però encara calen més famílies per donar acollida als infants que resideixen en centres. La Llei 14/2010, sobre els drets i les oportunitats en la infància i l’adolescència, estableix que sempre que sigui possible les mesures d’acolliment tenen preferència respecte a les que comporten l’internament de l’infant en un centre, recomanació que deriva de la Convenció de les Nacions Unides sobre els Drets de l’Infant.

 

Tags