16/12/2016

IReS participa a les jornades tècniques d’adopcions i acolliments familiars

El passat mes de novembre van tenir lloc dues jornades tècniques organitzades per la Federació d’entitats d’atenció i d’educació a la infància i l’adolescència (Fedaia), en les que IReS hi va col·laborar com a organitzadora i com a entitat participant. 11 professionals dels equips d’Acolliments i d’Adopcions d’Infants amb Necessitats Especials d’IReS hi van participar.

Aquestes trobades propicien la comunicació entre les diferents entitats implicades en els serveis d’acolliments i adopcions del territori i fomenta el treball col·laboratiu d’equips professionals interdisciplinars (psicòlegs, treballadors socials, educadors socials…).

II Trobada Tècnica de Serveis Pre-adoptius (16 de novembre a la seu de Fedaia, Barcelona)

Organitza: Fedaia. Participa: INTRESS, Casa Sant Josep Tarragona, Fundació IReS.

La jornada, que donava continuïtat a la trobada tècnica de l’any passat,  tenia dos objectius principals:

  1. Reflexionar al voltant d’un tema comú a totes les entitats que actualment fan les adopcions a Catalunya.
  1. Establir les bases d’un treball per grups que s’estendrà durant tot el 2017, amb la finalitat de treballar en equip unes conclusions que permetin elaborar protocols o materials útils per a les famílies adoptives respecte a la importància dels orígens i la història dels infants i les seves famílies.

Algunes de les conclusions i reflexions que va deixar la jornada:

– El procés de construcció de la identitat està sotmès a un contínuum de reelaboracions al llarg de les etapes del desenvolupament dels infants

– Les històries es formen en un context afectiu, cultural i social que contribueix a les interpretacions i al significat que li donem

– Parlar de la història té a veure amb: una bona construcció del vincle, a la capacitat de la família per explicar elements positius de la història, a tolerar la frustració i l’ambigüitat

– Tenir dues històries no és dolent, el que és danyí el tenir dos significats oposats

– La informació juga un paper molt important i la no informació en els infants genera fantasmes

– Com els professionals fem per dotar a les famílies de les habilitats i estratègies útils per a poder acompanyar als seus fills en aquesta cerca dels orígens

– Els pares i mares han de prendre consciència del paper tant important que juguen, han de poder mantenir sempre oberts canals de comunicació

Bases d’una bona comunicació:

  1. Honestedat
  2. Adequació de les explicacions a l’edat
  3. Prendre la iniciativa: quan abans es comença abans s’adquireix la pràctica
  4. Evitar judicis de valor i partir de la certesa que tens de la informació
  5. Respectar la privacitat de l’infant

IV Jornades Tècniques d’Acolliments Familiars (30 de novembre a Sabadell)

“Estratègies per a respondre a les necessitats i dificultats de l’acolliment familiar”. A càrrec d’Alberto Rodríguez, Coordinador del Programa de Recolzament a l’Acolliment Familiar a Bizkaia (Agintzari)

Organitza: Fedaia. Participa: INTRESS, Casa Sant Josep Tarragona, Drecera, Infància i Família, Creu Roja, Cel Obert, ADIS Girona, Fundació IReS. Convidats: Fundació Juvanteny i Consell Comarcal de Terres de l’Ebre.

La Jornada tenia per objectiu:

  1. Comprendre les necessitats i dificultats existent en l’acolliment familiar
  2. Estratègies pel seguiment tècnic

El que va quedar en relleu a la jornada va ser:

– Tots els equips coincideixen en la importància de treballar amb la família d’origen i amb la família d’acollida de forma conjunta com una forma d’ajudar l’infant a integrar les seves dues realitats. A la pràctica, això es pot fer a molts diversos nivells. El model de treball que planteja la Diputació Foral de Bizkaia, on aquest treball conjunt es fa de manera molt directa, es perfila com a forma treball imprescindible per a garantir l’èxit de la intervenció.

– Es proposa treballar la relació entre les dificultats de l’acolliment familiar i els seus indicadors d’èxit.

– Necessitat de treballar per a la prevenció de ruptures: crear recursos per fomentar les xarxes informals de recolzament. Els grups de famílies es converteixen en un espai clau en l’acolliment: com a provisió, com a grups d’ajuda d’emocions, de recolzament pràctic,…

– El grup de persones acollides com a escenari clau per al control sobre les conductes de risc, la normalització de les vivències, l’autoestima i l’orientació. Es va parlar de la dinàmica de grups: tallers amb adolescents, grups de referència per gestió de crisis, etc.

Tags