22/03/2017

IReS participa al seminari Alternatives to Detention (Mesures Alternatives a la Presó) a Bucarest

El passat 23 i 24 de febrer, la Fundació IReS va participar del seminari Alternatives to Detention a Bucarest, centrat en l’ús apropiat de la Decisió Marc 947/2008/JHA sobre llibertat condicional i Mesures Penals Alternatives.

Durant aquests dos dies, es van tractar qüestions relacionades amb les bones pràctiques de les diferents mesures alternatives a la presó, incloses les mesures de prova i vigilància electrònica. També es va realitzar una visita a la presó de Jilava, un centre penitenciari de règim semi obert que alberga 1300 reclusos.

En representació de la Fundació i com a delegada de l’Equip de Mesures Penals Alternatives de Barcelona,  la Núria Baqué va exposar mitjançant una ponència les mesures penals alternatives amb persones que pateixen drogodependència i/o de salut mental que s’apliquen a Catalunya.

En total, al seminari van assistir un total de 67 professionals entre jutges, fiscals, advocats i funcionaris del ministeri de justícia, de l’administració penitenciària, del sistema de mesures penals alternatives i dels òrgans de vigilància de presons. Tots venien de diferents països de la Unió Europea: Alemanya, Anglaterra, Bèlgica, Bulgària, Eslovènia, Espanya, Grècia, Holanda, Irlanda, Lituània, Luxemburg, Polònia, Portugal, República Checa i Romania.

Aquest seminari va ser finançat pel Programa Europeu de Justícia 2014-2020 i va ser organitzat per l’Acadèmia de Dret Europeu (ERA) en cooperació amb l’Institut Nacional de la Magistratura (NIM), l’Administració Nacional de Penitenciàries, el Consell d’Europa i l’Organització Europea de Presons i Serveis Correccionals (Europris).

Tags