30/06/2016

Jornada “Els drets de les dones en privació de llibertat”

Dimarts 28 de juny de 2016, en commemoració al Dia de les víctimes de la tortura (26 de juny), el Síndic de Greuges i el Mecanisme Català de Prevenció de la Tortura va organitzar la jornada “Els drets de les dones en privació de llibertat”, en la que que hi va participar Isabel Hernández, coordinadora de Mesures Penals Alternatives de la Fundació IReS. L’acte abordava la lluita contra els maltractaments i les pràctiques abusives que puguin tenir lloc als espais on hi ha presència de dones detingudes.

La ponència marc va ser a càrrec de la Doctora en Dret Noelia Igareda (UAB) sobre “Les regles de Bangkok pel tractament de les dones recluses i la situació a Catalunya” i va fer una comparativa d’aquestes regles i la seva aplicació a Catalunya.

A la taula rodona hi van participar diverses professionals expertes per parlar de les dones en privació de llibertat des de diferents perspectives:

  • Centres Penitenciaris. Teresa Pifarré, subdirectora del CP Dones de Barcelona.
  • Centres d’Internament d’estrangers/es. Cristina Fernández Bessa, professora de Dret Penal de la Universitat de Barcelona.
  • Dret a la salut en les dones. Olga Casado, membre de l’MCPT (Mecanisme Català de Prevenció de la Tortura).
  • Centres d’internament no penitenciaris. Mesures de seguretat. Isabel Hernández, coordinadora de la Unitat de les Mesures de Seguretat d’Internament de l’Àrea de Mesures Penals Alternatives del Departament de Justícia i en representació de la Fundació IReS.

Aquesta taula rodona s’ha centrat, entre altres temes, en la situació de precarietat de les dones als CIE i les mancances per donar compliment al dret a la salut de les internes en centres penitenciaris.

En el cas de les mesures de seguretat privatives de llibertat en centres no penitenciaris, es va abordar la tipologia de mesures i centres, el tipus de compliment i els percentatges de dones amb les que s’intervé, analitzant els punt forts i les dificultats d’intervenció amb aquests perfils, reflexionant en relació a les propostes de millora.

Des del Síndic de Greuges es va insistir en la tasca de prevenció de la tortura des de la perspectiva de gènere.

La Jornada tenia com a objectiu posar de manifest l’especial vulnerabilitat del col·lectiu de dones privades de llibertat i la necessitat d’extremar les precaucions i les actuacions preventives. En aquesta línia, l’adjunt general, Jaume Saura, ha explicat la tasca de l’MCPT, que fa visites sense preavís de manera regular a centres penitenciaris i a d’altres espais de detinguts. Segons Saura, aquesta pràctica, d’acord amb el Protocol facultatiu de les Nacions Unides (OPCAT) que acaba de complir 10 anys, comporta un efecte preventiu i dissuasiu de possibles maltractaments contra les dones detingudes.

El síndic, Rafael Ribó, ha insistit en la importància dels Ombudsman (defensor del poble) per defensar i preservar els drets humans i combatre qualsevol pràctica abusiva que els pugui posar en risc.

Tags