29/01/2016

Jornada internacional “Societat relacional i execució penal”

Montse Tohà ha participat avui a la taula rodona de la  jornada internacional ‘Societat relacional i execució penal’ organitzada per ECAS i amb el suport del Departament de Justícia i l’Obra Social “la Caixa”. La jornada ha plantejat el necessari compromís dels diferents nivells de l’administració pública, els mitjans de comunicació, el teixit empresarial i el conjunt de la societat per promoure actuacions que facin possible la rehabilitació. 

Les entitats socials han reivindicat “noves polítiques socials” que garanteixin la igualtat d’oportunitats i que comptin amb la coresponsabilitat de tots el agents implicats –no només les persones destinatàries i el seu entorn sinó la comunitat àmplia—, ofereixin “respostes proporcionades, flexibles i individualitzades” i apostin per models d’atenció que empoderin les persones “perquè puguin resoldre de forma autònoma les seves necessitats en un futur”.

En l’àmbit de l’execució penal les propostes se centren en impulsar i visibilitzar programes de rehabilitació amb pràctiques de justícia restaurativa –millorant l’atenció a les víctimes i implicant els agressors en el reconeixement dels danys—, potenciar l’acompanyament un cop finalitzades les mesures penals i un pla interdepartamental que estableixi accions de suport en els àmbits laboral, de l’habitatge i de la salut.

Tags