12/02/2019

És corresponsabilitat de tothom preservar de l’oblit la dona en l’àmbit acadèmic i professional”

La coordinadora d’MPA Mariona Canongia parla del paper de les dones en la criminologia al Social.cat

“És corresponsabilitat de tothom preservar de l’oblit la dona en l’àmbit acadèmic i professional”: aquest és el missatge de larticle publicat avui al Social.cat de la Mariona Canongia, coordinadora del servei Mesures Penals Alternatives (MPA) de la Fundació IReS. La seva reflexió sorgeix sobre el paper de les dones a la criminologia en un moment clau per transformar la mirada patriarcal en els col·lectius professionals.

Segons la Secretaria d’universitats i recerca, després del curs acadèmic 2015-2016 un 52% dels títols universitàris en ciències socials i jurídiques el van obtenir dones, és a dir, una majoria,  i un 41% homes. Això no obstant, Canongia destaca el fet que aquests percentatges s’inverteixen en els càrrecs de poder de l’àmbit professional. Les estadístiques del Consell General del Poder Judicial de l’any 2018 recullen que el Tribunal Suprem el conformen un 83% d’homes i un 17% de dones, a l’Audiència Nacional, un 58% són homes i un 41% dones, i als Tribunals Superiors de Justícia trobem un 65% d’homes enfront d’un 35% de dones.

L’home ocupa una posició de privilegi en gairebé tot l’espai públic (i també en el privat). A Catalunya, només un de cada tres càrrecs de direcció estan ocupats per dones; aquesta dada no només reflecteix una situació d’injustícia pel que fa al desenvolupament laboral femení, sinó que porta implícita una altra cara de la moneda: que les dones quedem relegades a tasques de menys reconeixement social, és a dir, no només tenim el problema del sostre de vidre—l’expressió que fa referència als obstacles invisibles amb què es troben les dones per tenir una carrera professional ascendent en la mateixa proporció que la que poden tenir els homes— sinó que tenim afegida una força de gravetat que ens empeny a estancar-nos en activitats laborals considerades de menys prestigi. Continua llegint l’article.

La Mariona ens deixa amb una visió molt positiva de l’àrea professional a que es dedica ja que avui dia comptem amb un gran avantatge: com a disciplina jove, la criminologia es troba en procés de definir els seus espais laborals i acadèmics i estem a temps d’aconseguir un enfocament de gènere transversal des de l’inici, tant a l’àmbit acadèmic com en el professional, que ajudi a trencar amb la justícia patriarcal, i que faci que l’exercici del professional de la criminologia no s’associï a cap gènere.

Captura article Maria canongia

Tags