11/03/2015

La Fundació Caixa d’Enginyers col•labora amb IReS en la formació de joves en les TIC

Ahir es va signar un acord de col·laboració entre la Fundació  IReS i la Fundació Caixa d’Enginyers, col·laboració destinada a la formació de joves en  les noves tecnologies de la informació i la comunicació.

La col·laboració de la Fundació Caixa d’Enginyers amb la Fundació IReS es basa en l’esponsorització d’un Projecte de Formació en les noves tecnologies de la informació i la comunicació dirigit a joves. La donació serà destinada  per la Fundació IReS a formar en tecnologia a joves que pertanyen a col·lectius vulnerables per tal de possibilitar la seva inserció socio-laboral. El Projecte pretén formar a joves desocupats però amb capacitats en el món de la tecnologia, així com facilita’ls-hi la participació en el món del coneixement i l’emprenedoria. A més a més, el Projecte és una oportunitat per ensenyar a aquests joves les pautes d’actuació pels nous requeriments del món actual i ajudar-los a definir el seu propi camí, ajudar-los a empoderar-se.

La Fundació Caixa d’Enginyers és la forma com el Grup Caixa d’Enginyers pretén contribuir a la societat, sempre d’acord amb els principis que la defineixen: ètica, transparència financera, govern responsable i compromís amb totes les parts interessades. El model corporatiu que defineix la Caixa d’Enginyers estableix la seva missió principal: resoldre els problemes reals de les persones. Aquest esperit de responsabilitat social  i de compromís amb les persones, lliga amb l’esperit transformador de la Fundació IReS que treballa dia rere dia en l’atenció social, psicològica i educativa de persones i col·lectius marginats en situació de risc social o amb dificultats econòmiques, i, on les persones són la nostra raó de ser i de fer.

Tags