13/12/2018

“La mirada de gènere ha d’impregnar-ho tot”

Olga Coronado a la Jornada sobre gènere, pobresa i exclusió social: transversalitat de gènere en les Entitats Socials

El passat 11 de desembre va tenir lloc la Jornada sobre gènere, pobresa i exclusió social, organitzada per la Xarxa EAPN a la ciutat de Palma (Balears) amb la participació de més de 50 persones, entre dones orientadores, educadores i psicòlogues.

La jornada ha estat orientada especialment a debatre com canviar la mirada respecte la feminització de la pobresa, fenomen que descriu una major prevalença de la pobresa en les dones. S’origina per tots els factors que acompanyen el recorregut vital de la majoria: la bretxa salarial, la desigualtat en l’accés a càrrecs directius, la precarietat laboral i el fet que, en la majoria de casos, el pes de la cura de la llar i fills/es recau exclusivament a les dones.

Tots aquests elements dificulten els plans d’inserció laboral a les entitats socials. En aquest sentit, la Coordinadora de projectes de la Fundació IReS a Balears, Olga Coronado, qui va intervenir amb la ponència Transversalitat de gènere a les entitats socials.

“La perspectiva de gènere en les entitats ha de ser una mirada que impregna transversalment a totes les persones que hi treballen i a totes les activitats que es realitzen”, exposava l’Olga. També, ha de visibilitzar en els seus projectes i memòries com afecten les diferents necessitats socials— així com les nostres intervencions—, en funció de ser home o dona.  A més, ha d’incloure un llenguatge inclusiu en tots els documents tècnics i administratius que se’n generin.

Per canviar la mirada però, ha d’haver un compromís de tots els estaments que formen part de l’entitat. Hem de ser conscients que és un procés que es troba encara en els seus inicis, però el que no podem fer mai és donar-lo per finalitzat. Com afirma la coordinadora de projectes d’IReS, canviar la perspectiva de gènere a les entitats no és tan fàcil com posar la paraula “dona” en tots els projectes. S’ha d’anar més enllà: buscar una mirada integral que engloba molts aspectes.

Es comença per la línia estratègica de l’entitat (pla d’igualtat, mesures de conciliació, protocol d’assetjament, llenguatge inclusiu), formació de tot el personal (des de l’administratiu a la direcció i patronat), redacció i execució de projectes sota la perspectiva de gènere­—tota la documentació administrativa, de totes les àrees, ha de tenir un llenguatge inclusiu— el desglossament de dades per sexes a les memòries per poder aprofundir en les diferències i desigualtats, comunicació visual i iconogràfica que inclogui la diversitat de gènere (senyalètica), visibilització de les dones a esdeveniments públics, etc.

La perspectiva de gènere és una nova forma de veure la realitat que ha de tenir en compte les particularitats, les diferències i les desigualtats que hi ha entre homes i dones. Al mateix temps, ha de ser un procés col·lectiu i individual també, perquè tots i totes hem d’adoptar aquesta nova mirada a les nostres vides personals i laborals.

Tags