26/07/2017

L’equip d’MPA d’IReS es reuneix amb l’Organització Europea de la Probation

El passat 7 de juny, es van reunir les entitats gestores d’MPA a Catalunya amb els representants de l’Organització Europea de la Probation (CEP) per tractar el Pla d’activitat anual de la CEP i els principals temes estratègics, entre altres: justícia juvenil, radicalització (Projecte LIASE), justícia restaurativa, delictes sexuals i control telemàtic, programes de tractament i salut mental.

La reunió es va portar a terme al Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada (CEJFE), on van ser-hi presents els representats de les tres entitats gestores de les MPA, Fundació IReS, Fundació APIP-ACAM i Fundació Intress; el secretari general de l’Organització Europea de la Probation (CEP), Willem Van der Brugge; la representant de la CEP des de Catalunya, la Marta Ferrer; i la tècnica del CEJFE, Anna Esquerrà, qui fa també d’enllaç entre Catalunya i Europa dins la CEP.

Durant la primera part, es va fer una presentació de la CEP i dels seus membres actuals, procedents de diferents països europeus, a més del ja citat Secretari General: el President, Gerry Mc Nally; la Vice-presidenta, Annie Devos; i el Vice-president, Imants Jurevicius. Tots representants de més de 60 organitzacions que formen part de la CEP, entre universitats, membres individuals i honorífics i també afiliats.

Per aquest any, els objectius més importants de la CEP són:

-La unificació de les diferents organitzacions que formen part de la CEP per tal de compartir els mateixos principis.

-La professionalització del sector a Europa a través de conferències internacionals, canals de comunicació propis.

-La participació en projectes finançats per la Unió Europea i als Congressos mundials de la Probation.

-L’elevació del perfil de tot allò relacionat amb la probation a l’ àmbit global dels sistemes de justícia penal: decisions marco a nivell europeu, polítiques per la prevenció de la radicalització, implementació de la Directriu europea 2012/29 en relació als drets de les víctimes, col·laborar en comissions europees de Justícia i en el consell d’Europa.

 

Tags