16/10/2015

Lluitar contra la pobresa des de l’apoderament

La pobresa és una situació extrema que afecta a la integritat de la persona i de la família en la qual resideix. Tot i l’esforç que es fa des del Tercer Sector i gràcies a les persones que creuen en nosaltres i en la nostra tasca, cal plantejar la necessitat d’un canvi de model econòmic, social i polític on el Govern català té la responsabilitat de desplegar un conjunt de polítiques que incrementin la inversió social per aconseguir que programes de lluita contra la pobresa com l’Aferra’t de la Fundació IReS, tinguin una efectivitat encara major. Cal invertir més en les persones per fomentar la prevenció que, a mig-llarg termini, implica també un estalvi.

Informes d’Unicef sobre la pobresa infantil evidencien que a l’estat espanyol, la gran majoria d’indicadors socials sobre la situació de la infància no han fet més que empitjorar respecte anys anteriors[1]. La pobresa infantil ha crescut un 10% en només dos anys[2]. A Catalunya, el Síndic de Greuges es fa ressò a finals del 2014 d’un nou tipus de pobresa, la denominada “energètica”[3], i posa èmfasi en la necessitat de facilitar i abaratir l’accés energètic i de subministres de la llar a les persones més vulnerables. A la ciutat de Barcelona, al 2013 l’Ajuntament publica un informe on ressalta d’una banda, el creixement de la taxa de risc de pobresa respecte anys anteriors i de l’altre, la reducció de la Renda Familiar Disponible atribuïble a l’elevat nivell d’atur i a la reducció de les prestacions socials[4].

Com a resposta a aquesta situació, al 2012 a la Fundació IReS vam encetar un circuit integral de lluita contra la pobresa i l’exclusió social. El Projecte Aferra’t planteja un canvi significatiu en el model tradicional on és la mateixa persona qui es fa càrrec de la seva situació, avaluant i dissenyant el seu propi pla de vida, sent acompanyada pels professionals i amb el suport de les accions del projecte. Des de l’Aferra’t, treballem per crear un lloc de trobada, un punt on agafar-se, un espai per poder pensar en el que volem ser, com volem estar i què ens cal per arribar-hi. “Creiem que la presa de consciència de la pròpia situació i la capacitat de prendre decisions per orientar el nostre camí, és el primer esglaó per ser menys vulnerables. Només hi haurà un procés d’inclusió si l’altre agafa les regnes del seu procés vital.” subratlla en Fran Rojas, Cap del Projecte Aferra’t.

A la següent infografia, ressaltem la metodologia rere el projecte i els resultats obtinguts durant l’any en curs. Una mostra del camí recorregut però també de les importants mancances que hi ha i de la necessitat de seguir treballant en aquesta línia.

Infografia Aferra't, oct15

 

[1] González-Bueno, G & Bello, A. (2014). La infancia en España 2014. El valor social de los niños: hacia un Pacto de Estado por la Infancia. Madrid: UNICEF Comité́ Español.

[2] González-Bueno, G, Bello, A. & Arias, M. (2012). La Infancia en Espanya, 2012-2013: el impacto de la crisis en los ninos.Madrid: UNICEF Comité́ Español.

[3] Síndic de Greuges de Catalunya. (2014). Informe sobre el derecho a los suministros básicos (electricidad, agua y gas).

[4] Plenari del Consell Municipal. (2013). lnforme Barcelona 2013. Atenció a les persones i reactivació econòmica. Ajuntament de Barcelona

Tags