21/07/2017

Mentories Balears finalitza el grup d’intervenció amb nens i nenes i les seves mares

Servei d’Atenció Integral a la Violència de Gènere:  Un espai d’expressió per les víctimes invisibles

El Programa Mentories del Servei Municipal d’atenció Integral a la Violència de Gènere (SAIVG)  de l’Ajuntament de Palma va finalitzar el grup en què van participar 8 famílies i 9 infants amb un berenar i la entrega de diplomes.

Taller mentories Balears

Aquest taller ha esta molt significatiu per ser la culminació d’un treball que s’ha dut a terme entre mares i fills guiats pels professionals durant tot un any. Un treball amb el qual els ha estat possible identificar i expressar les emocions pròpies i alienes relacionades amb els episodis de violència que han viscut aquestes mares, fills i filles.

Collage famílies mentories palma

Amb la recuperació d’aquesta capacitat i l’aprenentatge que sorgeix de les sessions grupals, els nens i nenes fan servir estratègies de resolució més adequades i allunyades de la violència i, sobretot, en la majoria dels casos, es manifesta una reparació en el vincle entre la mare i l’infant, ja que s’observa un apropament i major confiança i comprensió entre aquests. Mentre que, en les mares augmenta la comprensió realista de les experiències de violència i la desnormalització de conductes i actituds violentes. Després d’aquesta presa de consciència, poden aplicar millores en els estils educatius i comunicatius entre la mare i  les seves filles i fills i, en general, en l’estabilitat emocional.

Per tal de donar suport i atenció psicològica, els professionals assumeixen un rol de mentor o guia que els permet oferir als infants un nou referent,  un model parental alternatiu i positiu que permeti construir noves formes de relació, reparar els danys causats per l’exposició a la violència i evitar la transmissió generacional d’aquesta violència.

Durant les sessions, les famílies han treballat eines com la cohesió grupal, per tal de facilitar la confiança i el coneixement entre els membres del grup; l’autoconeixement, per treballar la pròpia concepció que tinguin famílies i infants sobre ells mateixos; i l’autoestima, per millorar el seu benestar personal i general.

També s’han tractat continguts orientats a la millora de l’estat personal com la gestió i la interpretació de les emocions, les reaccions amb què s’identifiquen i s’expressen treballant-les per posar en pràctica la comprensió i empatia cap a les emocions dels altres.

Essent aquest un servei integral per tractar la violència de gènere, les famílies també han reflexionat sobre la percepció del gènere masculí i femení, els nous models de família i la concepció de límits i pautes educatives que condueixin a la resolució de conflictes; tot qüestionant estereotips i mites sexistes per remoure i trencar la perpetuació dels rols tradicionals més rígids, apresos i transmesos de generació en generació.

I, finalment, sobre la violència de gènere compartint experiències personals i valoracions i interpretacions individuals al respecte, així com sobre les creences i justificacions normalitzadores de la violència. D’aquesta manera també es millora la comprensió de la situació viscuda i se’n facilita l’expressió.

Enhorabona a tots i totes les participants per la bona feina feta. A partir del mes de setembre iniciarem nous grups. Bon estiu!

Tags