Acció social

Oferim serveis i programes adreçats fonamentalment a la intervenció i atenció social, psicològica i educativa de persones i col·lectius que viuen en situació de risc social i amb greus dificultats i mancances personals, familiars, econòmiques i socials. Ho fem a partir d’un model integral de prevenció i de reinserció amb l’objectiu de millorar les condicions de vida de les persones que atenem i del seu entorn.

 

Acció social en la justícia

Serveis propis

Pis de joves


El Pis de Joves és un espai residencial que pretén facilitar l’emancipació dels joves que hi resideixin. S’ofereix acompanyament educatiu perquè els joves  marquin els seus propis objectius i el seu projecte d’emancipació.

Servei d'atenció social als jutjats


Servei d’atenció a les persones amb problemàtiques judicials que té com a objectiu principal el facilitar la compatibilitat de l’administració de Justícia amb la reinserció social dels acusat i/o condemnats.

Gestors de serveis públics

Servei de mesures penals alternatives (MPA).

L’àrea de MPA vetlla pel compliment de les sancions penals oficiades pels Jutjats que s’apliquen a aquelles persones sentenciades per haver comès un delicte o falta i que no comporten ingrés a presó, entorn als supòsits previstos al Codi Penal de 1995 i en base a l’orientació reeducativa i de reinserció social recollida a la Constitució. En aquest sentit vetllar pel compliment de les mesures imposades, informar a la instància judicial, afavorir la integració de la persona amb un acompanyament socioeducatiu, fomentar recursos sociocomunitaris per a les persones ateses i implicar i sensibilitzar a la comunitat esdevenen funcions del delegat d’execució de mesures.

Localitat: Província de Barcelona
Client: Departament de Justícia. Àrea de Mesures Penals Alternatives

Contacta amb nosaltres per més informació