Acció social

Oferim serveis i programes adreçats fonamentalment a la intervenció i atenció social, psicològica i educativa de persones i col·lectius que viuen en situació de risc social i amb greus dificultats i mancances personals, familiars, econòmiques i socials. Ho fem a partir d’un model integral de prevenció i de reinserció amb l’objectiu de millorar les condicions de vida de les persones que atenem i del seu entorn.

 

Violències

Serveis propis

PROJECTE FILS


Fils és un projecte adreçat a millorar la situació de persones que es troben en situació de violència o/i conflicte més enllà del seu sexe, edat, característiques,…. perquè cap persona que estigui vivint aquesta situació quedi fora dels serveis d’atenció per no complir un estereotip majoritari.

Mentories Part Forana: Servei d’Atenció Psicosocial als fills i filles de dones víctimes de violència de gènere


Suport a fills i filles de famílies amb problemes de violència de gènere per tal de que identifiquin i interioritzin un model parental alternatiu i positiu.

Gestors de serveis públics

Servei d’atenció a homes per a la promoció de relacions no violentes (SAH)

És un espai dirigit a homes que volen viure les seves relacions afectives de una manera positiva, saludable i lliure de violència. Un espai d’escolta activa on explorarem l’origen de les dificultats del homes perquè es puguin comprendre millor, on es facilitaran eines alternatives per resoldre els seus conflictes

Localitat: Municipi de Barcelona
Client: Ajuntament de Barcelona

Piscojove de Matadepera

Servei gratuït d’atenció psicològica individualitzada i grupal per a joves que estiguin en situacions de malalties mentals, drogodependències i altres addicions, violència i delinqüència juvenil, exclusió i aïllament social, i problemes de cohesió.

Localitat: Matadepera
Client: Ajuntament de Matadepera

Servei d’Informació i Atenció a Dones (SIAD) de Matadepera

Servei gratuït d’atenció psicològica individualitzada i grupal per a dones i infants que viuen o han viscut situacions de discriminació i/o violència de gènere: física, psicològica i/o sexual.

Localitat: Matadepera
Client: Ajuntament de Matadepera

Servei d’Informació i Atenció a Dones (SIAD) de Castellar del Vallès

Servei gratuït d’atenció psicològica individualitzada i grupal per a dones i infants que viuen o han viscut situacions de discriminació i/o violència de gènere: física, psicològica i/o sexual.

Localitat: Castellar del Vallès
Client: Ajuntament de Castellar del Vallès

Pis Substitutori de la Llar del Gironès

Servei d’acolliment temporal per a dones víctimes de violència masclista i els seus fills i filles a càrrec per tal d’iniciar un procés de recuperació de la violència viscuda i d’autonomia sociolaboral.

Localitat: Província de Girona
Client: Generalitat de Catalunya

Servei d’Assistència psicològica a dones víctimes de violència de gènere i a les seves filles i filles

Servei destinat a oferir informació, atenció, assessorament i tractament especialitzat a les dones i als seus filles i filles que pateixen o han patit situacions de violència de gènere.

Localitat: Illa de Mallorca (atenció a Palma, Inca i Manacor)
Client: Institut Balear de la Dona.

Servei Municipal d’Atenció Integral a la Violència de Gènere (SAIVG)

Servei d’atenció integral a dones víctimes de violència de gènere mitjançant l’execució de tres programes: - Programa d’Atenció a dones víctimes de violència de gènere - Programa d’atenció als fills i filles de dones víctimes de violència de gènere - Programa d’atenció a persones que exerceixen violència a l’àmbit de la parella.

Localitat: Palma de Mallorca
Client: Ajuntament de Palma

Contacta amb nosaltres per més informació