Història

decada60 decada70 decada80 decada90 decada2000 decada2010

2000

Mesures penals alternatives.

El departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya ens encarrega la gestió de les Mesures Penals Alternatives.

2001

Servei d’Adopcions i Acolliments de Infants amb Necessitats Especials

Detectem la necessitat de plantejar un Servei d’adopció de nens i nenes amb necessitats especials que fins aleshores estaven condemnats a viure a una institució, nens marginats per la seva condició que quedaven exclosos de les adopcions i acolliments.

2003

Entitats Catalanes d'Acció Social.

Presidents de la recent creada federació d’Entitats Catalanes d’Acció Social, ECAS.  Una federació que treballen de manera prioritària amb col·lectius en situacions o risc d’exclusió social.

Taula del Tercer Sector

Vicepresidents de la recent creada Taula del Tercer Sector. Institució que representa el conjunt de les entitats socials catalanes per donar visibilitat al esforç diari i constant que aquestes institucions fan en la defensa de les persones i les situacions de vulnerabilitat social.

2005

Jornada d'experts en MPA.

Organitzem la 1ª Jornada experts sobre Mesures Penals Alternatives i fruit d’aquesta, presentem propostes de modificació al Codi Penal.

2006

Premi Justícia de Catalunya.

Ens atorguen el Premi de la Justícia de Catalunya, la més alta distinció que la Generalitat pot atorga en matèria de justícia. És el reconeixement a les iniciatives que suposin una millora del dret català i la Justícia de Catalunya.

Ens convertim en Fundació.

Deixem de ser cooperativa per convertir-nos en Fundació.

2008

Jornada d’Infants Víctimes de violència.

1ª Jornada d’experts sobre Infants Víctimes de violència a Barcelona, Palma i Madrid.

Nou president a IReS.

El Sr. Andreu Soldevila es converteix en nou president de la Fundació IReS.