Història

decada60 decada70 decada80 decada90 decada2000 decada2010

1969

L'11 de juny es crea l’Institut de Reinserció Social.

Per primera vegada a l’estat espanyol, una ONG laica entra a la presó Model de Barcelona per fer treball social.