Història

decada60 decada70 decada80 decada90 decada2000 decada2010

1975

Iniciem per primera vegada a l’estat espanyol els següents serveis pioners:

La figura dels Educadors de carrer per prevenir la delinqüència juvenil. Petits centres mixtes com alternativa als grans reformatoris. GIS, Grup d’Intervenció Social. Treballem amb el jutjat de guàrdia per evitar la presó preventiva en joves entre 16 i 18 anys.