Història

decada60 decada70 decada80 decada90 decada2000 decada2010

1981

Membres fundadors de la CEP, the Confederation of European Probation.

Una confederació europea per la Llibertat Condicional que promou la rehabilitació i inclusió social dels delinqüents a través de mesures i sancions aplicades en la comunitat.

1984

1a vegada a l’estat espanyol que es posa en marxa un Servei d’Atenció Social als Jutjats.

IReS fa d’intermediari entre la justícia i la societat civil gestionant les mesures alternatives a la presó.

1987

1a vegada a Mallorca que es posa en marxa un Servei d’Atenció Social als Jutjats.

IReS fa d’intermediari entre la justícia i la societat civil gestionant les mesures alternatives a la presó.

1989

Organitzem la 3ª Assemblea General de la CEP a Barcelona.

Continuem treballant per a la rehabilitació i reinserció dels delinqüents.

Justícia y Drogodependència.

Iniciem un programa pioner de intermediació entre justícia i Serveis Terapèutics de Drogodependència.